Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Dự án Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Trảng Bom Đồng Nai – Công suất 72.09KWP

Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Trảng Bom Đồng Nai - Tại Xưởng Thịnh Tiến Đạt - Công Suất 72.09KWP

Giới thiệu tổng quan về Dự án Điện năng lượng mặt trời tại Trảng Bom Đồng Nai – Tổng công suất 72.09KWP –  Lắp đặt tại Xưởng 1 Công Ty TNHH Thịnh Tiến Đạt

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 10.68KWP CHO HỘ GIA ĐÌNH TẠI ĐỒNG NAI

Giới thiệu tổng quan về dự án Điện năng lượng mặt trời 10.68KWP cho hộ gia đình tại Đồng Nai

DAKIA GROUP hoàn thành Dự án Điện năng lượng mặt trời tại Xưởng 2 Thịnh Tiến Đạt – Tổng công suất 72KWP

Dự án Điện năng lượng mặt trời tại Xưởng 2 Thịnh Tiến Đạt - Tổng công suất 72KWP

Giới thiệu tổng quan về dự án Điện năng lượng mặt trời tại Xưởng 2 Thịnh Tiến Đạt – Công suất 72 KWP

Dự án Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5.6KW tại Tân Phú TPHCM

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5.6KW tại Tân Phú TPHCM

Giới thiệu tổng quan về dự án Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5.6KW tại Tân Phú TPHCM

Dự án UPS Online 2KVA cho Hệ thống Camera và Thiết bị mạng tại Đồng Nai

Dự án UPS Online 2KVA cho Hệ thống Camera và Thiết bị mạng tại Đồng Nai

DAKIA GROUP hoàn thành Dự án UPS Online 2KVA lưu điện 3h cho tải 500W – Hệ thống Camera An Ninh và Thiết bị mạng tại Đồng Nai

0923535179