Giải pháp Nguồn Dự Phòng - Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện cho Camera

& Hệ thống An ninh

Dự phòng mất điện cho hệ thống Camera, Đầu thu, các Thiết bị an ninh của gia đình, doanh nghiệp của bạn khi xảy ra sự cố mất điện từ 12 – 24 giờ

Chi tiết

Bộ Lưu Điện cho Gia đình

Dự phòng mất điện cho các Thiết bị điện dân dụng trong gia đình: Đèn, Quạt, TiVi, Tủ lạnh, Nồi cơm điện. Gia tăng tiện nghi cuộc sống cho gia đình của bạn

Chi tiết
Dakia Group cung cấp giải phápBộ Lưu Điện gia đình từ 1KVA - 3KVA

Bộ Lưu Điện cho Nhà yến

Dự phòng mất điện cho Hệ thống Âm thanh và Tạo ẩm của Nhà nuôi chim yến. Giúp ổn định đàn chim yến khi xảy ra sự cố mất điện, hỗ trợ tăng đàn nhanh cho nhà yến mới.

Chi tiết
Giải pháp Bộ Lưu Điện cho nhà yến - 1KVA - 2KVA